Stránky Skalenských hasičů

Vše o dění v našem sboru

Hasičské muzeum

Oslavy 140. výročí založení hasičského spolku ve Skalné a otevření muzea hasičské historie

  Za velice pěkného počasí se konali dne 9. 5. 2009 v našem městě oslavy 140 výročí založení dobrovolného spolku hasičského. Již od samého rána byla v ulicích města cítit slavnostní atmosféra. Hasiči na sebe oblékli své tmavomodré vycházkové uniformy. Fotografie z průběhu slavností si můžete prohlédnout ZDE

     Jako první veliká sláva tohoto dne bylo otevření muzea hasičské historie na hradě Vildštejn. Zde si mohli návštěvníci prohlédnout zcela unikátní expozici historie hasičství. Navíc v tomto muzeu jsou vystaveny dokumenty a fotografie související s historií právě hasičského spolku ve Skalné. Dále je k vidění stará hasičská technika, výstroj a výzbroj hasičů. Během prohlídky muzea, mohli návštěvníci shlédnout, zcela originální vystoupení skotského dudáckého souboru na hradním nádvoří. Zvuk skotských dud se nesl celým městem a stal se nezapomenutelným momentem celých oslav. Navíc, tento skotský dudácký soubor vyprovodil nový spolkový prapor skalenských hasičů do místního kostela sv. Jana Křtitele.

     V kostele se konala další veliká sláva tohoto svátečního dne. Ten se zaplnil do posledního místečka a místní pan farář začal kázat a žehnat našemu praporu. Celý ceremoniál v tomto svatostánku byl pro všechny návštěvníky hlubokým zážitkem. Jak pro věřící, tak i pro ostatní návštěvníky kostela. Za to patří panu faráři velký dík. Praporu bylo požehnáno a k žerdi byly upevněny slavnostní donátorské stuhy. Této práce se na jedničku ujali kromě pana faráře i pan starosta města ing. Gold Radomil a také kmotr praporu pan Pumr Miroslav. Po ukončení celého aktu se všichni přítomni vydali v průvodu přes město Skalná.

     V čele byl praporčíkem panem Krupičkou nesen nově požehnáný prapor místních hasičů a za ním kráčeli praporčíci s prapory spřátelených sborů. Za nimi hrdě vykračovali v rytmu pochodové dechovky hasiči a ostatní návštěvníci těchto oslav. Průvod procházel městem, až došel na místní fotbalové hřiště. Zde byla vystavena hasičská technika. Jako perla mezi touto technikou, se vyjímala stará parní stříkačka z doby rakousko – uherské monarchie.

     Během oslav nemohli chybět ani ukázky práce hasičů, včetně vyproštění osob z havarovaného vozidla či výstup do výše třiceti metrů v hasičském žebříku. Celé odpoledne se o pohodu starala country kapela PIC NIC. O občerstvení se zase postarali místní fotbalisti a také firma Kirch & Kirch. Celý tento slavnostní den byl zakončen Hasičským bálem, kde se o zábavu postarala chebská dechová hudba STAROVARKA.

     Na závěr mi ještě dovolte poděkovat všem lidem a organizacím, kteří se zasloužili o uspořádání a hladký průběh oslav. Mezi ty nejvýznamnější určitě patří město Skalná, pan Pumr Miroslav a hrad Vildštejn, HZS Karlovarského kraje, Krajské muzeum, obec Vinařice u Kladna a hasiči Vinařice, město Neusorg a hasiči Neusorg, spřátelené sbory dobrovolných i profesionálních hasičů našeho regionu, fotbalisti Skalná a sdružení města obcí EUREGIO EGRENSIS, které poskytlo našemu SDH Skalná prostředky na spolufinancování Hasičského muzea Skalná z Dispozičního fondu CÍL 3, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Dále mi dovolte poděkovat místnímu panu faráři a hlavně rodinám a členům Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. 

                                                                      Roman Melničuk

                                                                   Jednatel SDH Skalná

Žádné komentáře
 
Kontakt wildfire@xmail.cz ICQ 220064988