Stránky Skalenských hasičů

Vše o dění v našem sboru

Společenské akce

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří odstartoval sbírku na spolkový prapor.

Neděle odpoledne 27. 7.2008. kdy za krásného slunečného počasí pod širým nebem místní hasiči připravili pro své spoluobčany akci s názvem: „Den otevřených dveří“. Cílem této akce bylo seznámit občany města s činností a prácí sboru dobrovolných hasičů v našem městě. Pro občany města, kteří se přišli podívat do hasičské zbrojnice, byl připraven bohatý program. O dobrou náladu se postarala v rytmu country dobře naladěná chebská skupina PIC NIC pod vedením zkušeného kapelníka pana Václava Krbce (tato country kapela hrála pro naše hasiče bez jakéhokoli nároku na honorář z důvodů podpory výroby praporu a vzniku muzea hasičství a požárnictví zde ve Skalné).

Skalenští hasiči nezapomněli, ani na nejmenší návštěvníky a pro tyto děti byl připraven zcela zdarma skákací nafukovací hrad. Této atrakce si děti užívali po celé nedělní odpoledne díky našemu dobrému sponzoru panu J. Zetochovi z Nové Vsi.  Pro soutěživé návštěvníky jsme si připravili neobvyklé soutěže, kdy jednotlivci házeli na dálku velmi těžkým startérem (v této disciplíně vynikli manželé Hurtovi) a družstva tahala na laně čtrnáct tun těžký trambus (v této disciplíně nenašli přemožitele naši veteráni hasiči pod vedením pana Fr. Mariánuse).

Jedním ze zlatých hřebů tohoto nádherného a pohodového odpoledne byla ukázka práce hasičů, kdy byla simulována vážná dopravní nehoda a vyproštění zraněných osob z tohoto automobilu. Této práce se na výbornou zhostili naši kolegové jednotky SDH Plesná a za ukázku sklidili zasloužený potlesk. Mimo jiné měli všichni návštěvníci možnost si prohlédnout útroby hasičské zbrojnice, kde občany nejvíce upoutala police plná pohárů v naší klubovně -  vyhrané členy našeho sboru. V prostoru před hasičskou zbrojnicí zejména děti a pánové učarovala vystavená hasičská technika. Návštěvníci si mohli nejenom na tuto techniku podívat, ale mohli si vyzkoušet třeba zásahový oblek nebo hasičskou přilbu. Občané našeho města byli velice mile překvapeni v jak dobrém stavu po stránce technické je tato technika udržována a hlavně pánové se nemohli od této techniky odtrhnout. Vždyť trambus starý více jak čtvrt století vypadá jako by právě sjel z výrobní linky. Málo kdo, si představí, kolik hodin ročně naši hasiči odpracují na opravách a údržbě těchto vozidel. Důležitý je fakt, že tato vozidla jsou kdykoli připravena k okamžitému použití o čemž se doufám přesvědčili naši návštěvníci na vlastní oči. To svými slovy potvrdil a na adresu našeho sboru chválou nešetřil pan starosta Radomil Gold nebo pan ředitel hasičského záchranného sboru stanice Cheb Jan Doubrava a jiní hosté, kteří naší zbrojnici v tento den navštívili. Zvláště nás potěšila slova našich starých hasičů, kdy nešetřili chválou na členy našeho sboru, kteří jsou dnes, jak říkáme „ u kormidla“.

Mnoho občanů se zajímalo o činnost sboru v infostánku zřízeného pro naše občany. Na zvídavé otázky občanů ochotně odpovídal jednatel sboru pan R. Melničuk a starosta sboru pan K. Štolba. Nejvíce otázek se točilo kolem vzniku hasičského muzea a výroby spolkového praporu našich hasičů. Zejména se občané vyptávali na to, jak tento prapor bude vypadat, kdy bude hotov a kdy mohou občané tento prapor vidět na vlastní oči. V tomto infostánku měli občané možnost přispět právě na výrobu tohoto praporu a to formou anonymního příspěvku do připravené kasičky nebo formou sponzorského daru. U druhé možnosti byla mezi oběma stranami podepsaná sponzorská smlouva o poskytnutí finančního daru a občané, kteří přispěli na výrobu tohoto praporu částkou nad 200,- Kč, se již dnes mohou těšit na to, že se zapíší zlatým písmem do historie našeho města a jejich jména, jména jejich rodin nebo organizace budou, již na věky vyšita na donátorské stuze, jako nedílnou součástí praporu. Prapor včetně donátorské stuhy bude vystaven a stane se součástí hasičského muzea na hradě Vildštejn ve Skalné a bude se ve městě používat při konání zcela zvláštních společenských setkání. Více jak tři desítky občanů v tento den na prapor přispěli, a na výrobu praporu bylo zatím vybráno celkem 13 520,- Kč.

Dovolte mi, abych jménem svým, ale i jménem celého Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné, poděkoval všem našim sponzorům za finanční příspěvek na výrobu spolkového praporu, za podporu ve věci obnovování starých zvyků a tradic a za podporu a ochotu pomoci vzniku našeho muzea hasičství a požárnictví na hradě Vildštejn. Taky mi dovolte, abych poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení této velice zdařilé akce, abych poděkoval panu J. Zetochovi za to, že pro naše děti připravil velice krásnou atrakci skákací hrad a navíc přispěl na výrobu spolkového praporu a dále bych poděkoval country skupině PIC NIC za nádhernou zábavu, členům SDH Plesná za ukázku práce hasičů při dopravní nehodě, SDH Luby za prohlídku nového vozidla MAAN, ale hlavně našim členům SDH Skalná za vzornou a ukázkovou organizaci při zajištění této akce.
Žádné komentáře
 
Kontakt wildfire@xmail.cz ICQ 220064988