Stránky Skalenských hasičů

Vše o dění v našem sboru

Výjezdy

Lednové výjezdy JSDH Skalná

1.      Požár skladu briket v Třebeni na Chebsku.                 

     Dne 13. ledna v čase 01 16 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce SDH Skalná. Jednalo se likvidaci požáru skladu briket v obci Třebeň na Chebsku. V době našeho příjezdu k požáru na místě již zasahovali dvě jednotky profesionálních hasičů z Chebu. Požár byl lokalizován na ploše 10 x 10 metrů, kdy caa jedna třetina objektu byla zcela zničena. Vně budovy hořelo plným plamenem několik tun briket. V budově bylo mimo těchto briket uskladněno i několik kusů zemědělské techniky, strojů a traktor. Tato část haly byla díky rychlému zásahu hasičů zachráněna a nedošlo k zničení těchto strojů. Vlivem vysokého žáru došlo však k zřícení střešní konstrukce nad místem požáru briket. Po poradě s velitelem zásahu byla naše jednotka rozdělena na dvě družstva, kdy jedno družstvo ve spolupráci s jednotkou HZS Cheb se přímo podílelo na samotné likvidaci požáru a rozebírání zasažené konstrukce. Druhé družstvo vytvořilo na místním rybníku čerpací stanoviště pro zasahující cisterny. Celý zásah značně stěžoval silný mráz kolem mínus 13 stupňů celsia. Díky tomuto mrazu zamrzala hasičům čerpadla i požární vedení.  Na uhašení tohoto požáru bylo zapotřebí veliké množství vody, proto byla povolána na místo další jednotka s cisternou z SDH Kynšperku nad Ohří. Celkem bylo na likvidaci požáru zapotřebí caa 60 000 litrů vody. Požár byl zlikvidován po dvou hodinách. Škoda na majetku přesáhla 500 000,- Kč.  Příčina požáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o špatné uskladnění briket a jejich samovznícení.

 

2.      Požár panelového domu v Plesné.

Dne 15. ledna v čase 06 28 hodin, byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o požár panelového bytu v Plesné ul. Zahradní. Jednotka SDH Skalná vyjela na místo ohlášené události během několika minut a již k místu zásahu jsme se připravovali na velice složitý zásah požáru výškové budovy. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, že hoří ve čtyřpatrovém panelovém domě byt v přízemí a ve čtvrtém patře plným plamenem. Ostatní byty byly silně zakouřeny včetně únikového schodiště. Ihned ve spolupráci s ostatními hasičskými jednotkami jsme se podíleli na evakuaci nájemníků, kteří zůstaly uvězněny v panelovém domě. V dýchací technice byl prohlídnut každý byt panelového domu. Bylo evakuováno celkem 12 osob. Viditelnost v budově byla nulová. Hasiči nasadili přetlakový ventilátor pro odvětrání kouře z budovy.  Třem osobám včetně jedné důchodkyně musela být nasazena vyváděcí maska. Jedna osoba, která se nadýchala kouře, byla převezena rychlou záchrannou službou do chebské nemocnice. Během této evakuace hasiči také prováděli hasební práce, kdy se podařilo zvládnout plameny a oheň uhasit. Na likvidaci následků tohoto požáru se podílela jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Plesné, Skalné a Lubů. Celkem bylo nasazeno šest hasičských cisteren, jeden automobilový žebřík a caa 30 hasičů. Dále na místě zasahovala policie ČR a rychlá záchranná služba z Chebu. Příčinou požáru byla technická závada na regulačním ventilu plynového kotle. Škoda na majetku přesáhla 2 000 000,-Kč. Náhradní ubytování pro majitele a nájemníky zasažených bytů zajistilo město Plesná .

 

 

3.      Požár rodinného domu v Křižovatce.

Dne 18. ledna v čase 20 45 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se, o likvidaci požáru rodinného domu v obci Křižovatka. Dále byla povolána také jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotka SDH Luby. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo během několika minut a na místě jsme byli jako první. Ihned po dojezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a započali hasební práce. Ohnisko požáru bylo v prvním patře rodinného domu. Hasební zásah značně komplikovalo silné zakouření domu a nahromaděné odpadky v domě. Bylo vytvořeno jedno útočné vedení a po té byl oheň uhašen. Pro odvětrání kouře byla použita nucená ventilace. V zasaženém objektu byl nalezen zraněný jednapadesátiletý muž. Jednalo se o majitele rodinného domu, který se nadýchal kouře a mněl popálené dýchací cesty. Tohoto muže hasiči vynesli do bezpečí a do příjezdu rychlé záchranné služby mu poskytli první pomoc. Jeho zdravotní stav byl však natolik vážný, že musel být tento muž ihned transportován do pražské Vinohradské nemocnice popáleninového centra. Jeho zdravotní stav je nadále vážný. Příčina požáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o nedbalost nebo úmyslné založení požáru. Škoda na majetku byla odhadnuta na 5 000,- Kč. Po celou dobu na místě zasahovala a hasičům pomáhala hlídka státní policie z Plesné, která zajišťovala místo zásahu již před příjezdem hasičů.

 

                                                                              Roman Melničuk – jednatel SDH Skalná
Žádné komentáře
 
Kontakt wildfire@xmail.cz ICQ 220064988