Stránky Skalenských hasičů

Vše o dění v našem sboru

Výjezdy

Listopadové výjezdy JSDH Skalná

1. Požár chaty v Lubech. Dne 15. 11. 2009. v čase 08 35 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce SDH Skalná poplach. Jednalo se o likvidaci požáru rekreační chaty v Lubech. Jednotka vyjela na ohlášené místo zásahu během pěti minut. V době příjezdu naší jednotky byla již celodřevěná chata v plném plameni a na místě již zasahovaly dvě jednotky dobrovolných hasičů z Lubů a Plesné. Hasiči strhli plameny a v dýchací technice provedli průzkum uvnitř chaty. Zde byla nalezena jedna 10 kg lahev s propan butanem, kterou hasiči vynesli ven a začali ochlazovat, aby nedošlo k přehřátí lahve. Lokalizovat požár a zabránit dalšímu šíření se hasičům povedlo po 25 minutách. Úplná likvidace požáru trvala hasičům více jak hodinu. Na místo požáru byl také přizván vyšetřovatel HZS Karlovarského kraje.  Vzhledem ke stáří objektu a po domluvě s majitelem byla škoda na majetku minimální. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.

2. Planý výjezd ve Skalné. Dne 20. 11. 2009. v čase 06 10 hodin byl vyhlášen operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se o likvidaci požáru ve Skalné. Na ohlášené místo události vyjíždí během čtyř minut jednotka s vozidlem CAS 24 Renault. Dle instrukcí, které jsme obdrželi od operačního střediska HZS, se mělo jednat o požár v prostoru mezi kostelem a hřbitovem ve Skalné. Lokalitu i okolní ulice jsme několikrát projeli a však žádné plameny ani jiné známky po ohni jsme nezaznamenali. Místo požáru, kromě naší jednotky hledali i profesionální hasiči z Chebu s vozidlem CAS 24 Scania a hlídka státní policie. Po půlhodině pátrání v mlze se obě jednotky vrátili na své základny. Jednalo se o planý poplach.

3. Požár briket ve správní budově ZD Křižovatka. Dne 20. 11. 2009. v čase 08 24 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se likvidaci požáru briket ve sklepě správní budovy ZD Křižovatka. Ihned po dojezdu na místo zásahu skalenští hasiči započali hasební práce. Nejdříve v silně zakouřených prostorech sklepa provedli odvětrání kouře nucenou ventilací. Po té započali v dýchací technice vynášet zasažené brikety ze sklepa ven. Zde byly brikety dohašovány a rozhrabány.  Při této zdlouhavé a vyčerpávající práci pomáhali hasičům zaměstnanci zemědělského družstva. Zásahu se kromě skalenských hasičů zúčastnili také profesionální hasiči z Chebu a dobrovolní hasiči z Plesné. Místní jednotka SDH Křižovatka z technických důvodů nezasahovala. Na místo události byl povolán vyšetřovatel HZS Karlovarského kraje. Příčinou požáru bylo špatné uskladnění briket. ZD Křižovatka vznikla škoda pouze na zasaženém uhlí. Na správní budově ZD Křižovatka žádná škoda nebyla zjištěna. Jednotka SDH Skalná v čase 12 42 předala místo zásahu majitelům objektu a vrátila se na svou základnu.

4. Dopravní nehoda ve Fr. Lázních. Dne 21. 11. 2009. v čase 15 30 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se o likvidaci následků dopravní nehody ve Fr. Lázních, ul. Americká. Na místo ohlášené události vyjeli skalenští hasiči během několika minut s vozidlem CAS 24 Renault. Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla tovární značky Hundai i10, které řídil osmdesátiletý muž. Ten se nevěnoval na plno řízení svého vozidla a vjel mimo vozovku, kde narazil do lampy pouličního osvětlení. Po srážce vyteklo z poškozeného auta na vozovku několik litrů provozních kapalin. Skalenští hasiči provedli protipožární zabezpečení vozidla, zasypali kaluž provozních kapalin sorbentem a vozovku po té uklidili. Na místě tuto dopravní nehodu šetřilo dopravní oddělení státní policie. Po vyšetření všech příčin dopravní nehody hasiči asistovali u odtahu vozidla. Dopravní nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Škoda na majetku byla odhadnuta na 110 000,- Kč. Jednotka se vrátila v pořádku v čase 16 20 hodin na svou základnu.    

5. Požár zahradní chaty ve Skalné. Dne 27. 11. 2009. v čase 20 12 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o požár zahradní chatky ve Skalné, ul. Lesní č.p. 323. Skalenští hasiči vyjeli k zásahu během několika minut s technikou CAS 24 Renault a CAS 25 Škoda RTH. Po dojezdu na místo zásahu, bylo zjištěno, že se jedná o požár dvou těsně spolu sousedících celodřevěných objektů - chatek. Jedna chatka v době příjezdu hasičů hořela již plným plamenem a tento objekt byl plameny zcela zničen ještě před příjezdem naší jednotky. Druhá chatka byla zasažena z caa 25 %. Zde oheň poškodil jednu z obvodových stěn a také sedlovou střechu chaty. Část konstrukce této chaty musela být rozebrána, aby se hasiči dostali ke všem ohniskům požáru. Zasahující hasiči museli zasahovat v dýchací technice. Na místo zásahu byla povolána statní policie a také vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru. Mimo místních hasičů se na likvidaci požáru podílela jednotka profesionálních hasičů z Chebu a jednotka dobrovolných hasičů z Plesné.  Na místě zásahu nebyl nikdo zraněn a jednotka se vrátila v čase 22 15 na svou základnu. Příčinou požáru byla nedbalost obsluhy topidla v jedné ze zničených chatek.    

                                                                                        Roman Melničuk – jednatel SDH Skalná
Žádné komentáře
 
Kontakt wildfire@xmail.cz ICQ 220064988